Jak wygląda naturalny poród?

Po dziewięciu miesiącach nadchodzi czas rozwiązania. Kobiety cieszą się, że już niedługo na świat przyjdzie ich dziecko, niemniej jednak z każdym dniem, kiedy poród zbliża się nieubłaganie, pojawiają się również obawy o to, jak to będzie wyglądało od strony praktycznej, czy sobie poradzą, czy wszystko przebiegnie sprawnie i bez komplikacji. Jak wygląda poród krok po kroku?

 

Szyjka macicy

 

Na samym początku zaczynają pojawiać się niewielkie skurcze. Mimo wszystko są one odczuwalne, dlatego już w tym momencie zaczynamy zastanawiać się, czy nadszedł czas porodu. Z początku skurcze są delikatne i stosunkowo rzadkie. Czasem nawet o nich nie wiadomo, ponieważ pojawiają się w trakcie snu. Gdy zaczną się nasilać, będzie to oznaczało, że szyjka macicy zaczyna się rozwierać. Im większe rozwarcie, tym szybciej dojdzie do przerwania błon otulających dziecko. Wtedy również kobicie odchodzą wody. Skurcze są już bardzo częste, występują nawet co dwie minuty i trwają przez około minutę. W momencie, w którym ból będzie już naprawdę sięgał granic naszej wytrzymałości, można poprosić o znieczulenie. Pierwsza faza porodu trwa najdłużej, ponieważ może zająć nawet do około 18 godzin. Wszystko jednak zależy od osobistych możliwości własnego ciała. Aby przyspieszyć ten proces, kobieta powinna jak najdłużej poruszać się spacerując, czy siedząc na piłce.

Odczuwanie parcia

Gdy nastąpi całkowite rozwarcie, przychodzi czas na parcie. Odbywa się to z pomocą skurczów macicy, ale także przy udziale własnym, mianowicie przez wypychanie dziecka na zewnątrz dzięki ruchom przepony. Kiedy zaczyna się wydawać dziecko na świat, bardzo ważne jest zachowanie prawidłowego oddechu. W ten sposób dotlenia się dziecko, ale także zmniejsza prawdopodobieństwo popękania naczyń krwionośnych w oczach oraz w policzkach. Niekiedy zachodzi konieczność nacięcia krocza. Wtedy lekarz wydaje odpowiednie polecenia. Podczas parcia można dodatkowo zwiększyć swoje siły, wykonując chociażby niewielki skłon do przodu. Pomóc w tym może osoba bliska lub pielęgniarka. Faza parcia trwa zazwyczaj od 30 minut do około dwóch godzin. Zależy to od tego, jak nasze ciało jest przygotowanie do parcia, a także od tego, czy już przechodziło się poród.

Rodzenie łożyska

Kiedy maluszek jest już na świecie, zaraz po wydostaniu się go ze środka ląduje na brzuchu swojej matki. Jest to zaledwie chwilka, ponieważ później zostaje oddane w ręce specjalistów, których zadaniem jest sprawdzić, czy wszystko z nim w porządku. W tym czasie kobieta musi jeszcze urodzić łożysko. Pojawiają się bezbolesne skurcze, które powodują kolejne parcie. Kiedy już dojdzie do urodzenia łożyska, położna dokładnie sprawdza, czy zostało ono całkowicie usunięte. Ważne, by macica została całkowicie oczyszczona. Jeśli natomiast tak nie jest, wtedy może zostać przeprowadzony zabieg łyżeczkowania.

Okres poporodowy

Kiedy jeszcze zarówno matka, jak i jej dziecko znajdują się na sali porodowej, dziecko zostaje przekazane opiece medycznej, podczas której ocenia się jego stan, między innymi w skali Apgara. Może ono dostać maksymalnie dziesięć punktów. Zostaje ono również zważone i zmierzone. Jeżeli wszystko będzie w porządku, dziecko zostaje przekazane matce.

Co dalej?

Jeżeli tylko wszystko jest w porządku, zaczyna odczuwać się spokój i szczęście, a także zapomina się o całym bólu, z jakim miało się do czynienia, ponieważ trzyma się w swoich ramionach ukochane dziecko. Jeszcze przez kilka dni w szpitalu będzie konieczna obserwacja matki i dziecka. Jeśli chodzi o kobietę, sprawdzane będzie prawidłowe obkurczanie się macicy oraz upewnienie się, że nie dochodzi do żadnego krwotoku. Będzie również przeprowadzane zszywanie krocza, jeżeli w trakcie porodu doszło do pęknięcia lub nacięcia. W zależności od postępującej poprawy zdrowotnej i dochodzenia do sił, czasem może zdarzyć się omdlenie, można także mieć miejsce spadek ciśnienia u kobiety lub krwawienie. Dlatego ta opieko po porodzie jest tak ważna, by upewnić się, że wszystko jest w porządku i już po kilku dniach wrócić do domu ze swoim dzieckiem.